Lainan kulut

Lainan kuluihin vaikuttavat maksettavat korot, muut kulut sekä myös lainan lyhennystapa. Paras tapa verrata eri lainojen ja luottojen kustannuksia on todellisen vuosikoron avulla. Tällöin lainan koron lisäksi otetaan huomioon myös lainan kaikki muut kulut. Lainan kokonaiskustannuksia kannattaa vertailla huolellisesti. Kokonaiskustannuksien laskemista helpottaa se että velkoja on velvollinen ilmoittamaan markkinoinnissaan ja lainasopimuksissa lainan todellisen vuosikoron.

Korot ja muut maksut

Lainan korko voi olla kiinteä tai sidottu viitekorkoon. Kiinteä korko pysyy samana sovitun ajan eikä muutu yleisen korkotason vaihtelun mukaan. Mikäli laina on sidottu viitekorkoon lainan korko vaihtelee, mikä tietenkin vaikuttaa lainan kustannuksiin. Jos viitekorkona on 12 kuukauden euribor, korko tarkistetaan 12 kuukauden välein alkaen lainan nostopäivästä ja sSen päivän euribor määrittää koron vuoden eteenpäin. Euriboriin lisätään pankin marginaali, joka on noin 0,6 - 1 prosenttiyksikköä.

Kiinteäkorkoisen lainan ja viitekorkoon sidotun lainan korko muodostuu yleensä viitekorosta ja asiakaskohtaisesta marginaalista. Yleisimmät viitekorot ovat euribort ja pankkien primekorot. Marginaalin suuruuteen vaikuttavat mm. lainan käyttötarkoitus ja luotolle annettava vakuus. Muita lainasta perittäviä maksuja ovat luotonvarausprovisiot, järjestelypalkkiot ja toimitusmaksut. Nämä vaihtelevat lainamäärän, -ehtojen ja velkojan mukaan

Pankin viitekorkoon sidoituissa lainoissa käytetään pidempiä korkojaksoja (esim. 5 vuoden korkojakso). Tällöin lainan korko pysyy kiinteänä viisi vuotta.

Lainan lyhennystavat

Lainan lyhennystapa voi olla joko tasalyhenteinen tai annuiteettilyhenteinen.