Laina sanasto

Jälkipanttaus
Jälkipanttaus on sitoumus, jonka perusteella pantinantaja antaa omaisuuttaan oman tai toisen henkilön velkojen suorittamisen vakuudeksi kahdelle tai useammalle velkojalle. Jälkipanttaussitoumuksessa velkoja, jonka hallussa pantti on, sitoutuu säilyttämään panttia myös jälkipantinsaajien lukuun.

Lyhennyssitoumus
Lyhennyssitoumuksessa velallinen sitoutuu maksamaan velan takaisin velkojalle sitoumuksessa sovitun lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

Panttaus
Panttaus on sitoumus, jonka perusteella pantinantaja antaa omaisuuttaan velkojalle oman tai toisen henkilön velan suorittamisen vakuudeksi. Panttaussitoumus voidaan antaa yleispanttauksena tai erityispanttauksena. Yleispanttauksessa pantti vastaa panttaussitoumuksessa mainitun velallisen kaikista nykyisistä ja tulevista veloista. Erityispanttauksessa pantti vastaa panttaussitoumuksessa yksilöidystä yhdestä tai useammasta velasta.

Panttikirja
Käräjäoikeus antaa panttikirjan todistukseksi siitä, että kiinteistöön on vahvistettu kiinnitys. Panttikirja on siis väline, jolla kiinteistö pantataan luoton vakuudeksi.

Vakuus
Väline, jolla lainanantaja viimekädessä turvaa saatavansa suorittamisen.

Varainsiirtovero
Kiinteistön ja asunto-osakkeiden kaupasta suoritetaan valtiolle varainsiirtoveroa. Kiinteistön kaupassa vero on 4 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Asunto-osakkeiden kaupassa vero on 1,6 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Velkakirja
Velkakirja on asiakirja, jossa velallinen tunnustaa saaneensa velkojalta lainaksi velkakirjassa mainitun rahamäärän ja sitoutuu maksamaan sen velkojalle takaisin velkakirjassa tai erillisessä lyhennyssitoumuksessa tarkemmin sovituin ehdoin.